top of page

SÄÄNTÖÖN MUKAUTETTU TIETOSUOJAKÄYTTÖ

LOPD EUROOPPALAINEN

 

Vastuuhenkilö: THE GODFather INVESTMENTS, S.L.

Tarkoitus: Huomio pyyntöihin, jotka liittyvät palvelut ja sopimusvelvoitteiden noudattaminen ja ennen sopimusta

Legitimaatio:Asianomaisen osapuolen suostumus

 

Vastaanottajat: Muut entiteettien verkostoon liittyvät espanjalaiset yritykset Yhteistyökumppanit EL PADRINO INVERSIONES, S.L. Hallinnot ja julkiset elimet THE:lle suoraan täytäntöönpanokelpoisten velvoitteiden noudattaminen PADRINO INVESTMENTS, S.L.

Oikeudet: käyttää, korjata ja poistaa tietoja sekä muita oikeuksia lisätiedoissa kuvatulla tavalla

 

Tietoja lisää: Katso lisätietoja  Datan suojelu.

 

LISÄINFORMAATIO

 

THE GODFather INVESTMENTS, S.L. sitoutuessaan asiakkaidensa henkilötietojen suojaamiseen ja enintään heidän yksityisyytensä takaaja, on tarkastanut kaikki heidän liiketoimintaprosessinsa ja erityisesti ne joihin liittyy henkilötietojen käsittelyä ja niiden mukauttamista yhteisön säännösten uusiin vaatimuksiin, asetus General Data Protection (RGPD), otti käyttöön asianmukaiset turvatoimenpiteet tulosten perusteella saatu tehdystä riskianalyysistä ja on päivittänyt tietosuojakäytäntönsä ja siten tämän ilmoituksen Laillinen.

Käyttäjä ja/tai Asiakas takaavat, että annetut tiedot ovat oikeita, tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia ja ovat vastuullisia kaikista vahingoista tai haitoista, suorista tai välillisistä, jotka voivat aiheutua tällaisen lain rikkomisesta vaatimus. Mikäli annetut tiedot kuuluivat kolmannelle osapuolelle, Käyttäjä ja/tai Asiakas takaavat, että he ovat ilmoittaneet asiasta mainitulle kolmannelle osapuolelle tämän asiakirjan sisältämistä näkökohdista ja he saivat luvan toimittaa tietonsa KUMMISÄLLE INVESTOINNIT, S.L. ilmoitettuihin tarkoituksiin.

Portaali voi isännöidä blogeja, foorumeita ja muita sosiaalisten verkostojen sovelluksia tai palveluita vaihdon helpottamiseksitietoa ja sisältöä. Kaikki käyttäjän antamat henkilötiedot voidaan jakaa muiden käyttäjien kanssa tästä palvelusta, jossa EL PADRINO INVERSIONES, S.L. ei ole kontrollia.

 

Teknistä turvallisuutta ja järjestelmädiagnoosia varten nimettömästi tai pseudonyymiksi THE GODFHER INVESTOINNIT, S.L. voi rekisteröidä IP-osoitteen (laitteen Internet-yhteyden tunnistenumero, joka mahdollistaa Llaitteet, järjestelmät ja palvelimet tunnistavat ja kommunikoivat keskenään). Mainittuja tietoja voidaan käyttää myös Web-suorituskyvyn analytiikkatarkoituksiin.

Sovellettavien henkilötietojen suojaa koskevien määräysten mukaisesti Käyttäjä ja/tai Asiakas EL PADRINO INVESTMENTS, S.L. on tietoinen seuraavista:

 

1. TIEDONVALVOJA

 

Ne ovat yhteisöjä, jotka kuuluvat EL PADRINO INVERSIONES, S.L.:lle, ja ovat siksi vastuussa tietojenkäsittelystä käyttäjän vapaaehtoisesti toimittamat seuraavat tiedot:

 • THE GODFather INVESTMENTS, S.L. N.I.F./CIF: B67796268

 

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Käyttäjän vapaaehtoisesti antamat henkilötiedot joko täyttämällä lomakkeita -fi Paperi- tai sähköinen tuki - joko sähköpostitse tai puhelimitse - sisällytetään asiakirjoihin

hoito, jonka omistaa EL PADRINO INVERSIONES, S.L. tai EL PADRINO Groupin muodostavista yrityksistä INVESTOINNIT, S.L. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Käyttäjän ja/tai tekemän tieto- ja/tai neuvontapyynnön, esisopimuksen tai sopimuksen käsittely ja hallinta Asiakas tämän sivuston, puhelimen, sähköpostin kautta.

 • Verkkosivuston, puhelimen tai sähköpostin kautta tarjottavien palvelujen hallinta ja valvonta, jotka liittyvät neuvonta ja palvelujen tarjoaminen, jotka saattavat edellyttää lähetteen hoitoalan ammattilaisille laki-, terveys- ja vakuutusasioissa.

 • Tietojen lähettäminen EL PADRINO INVERSIONES, S.L. palveluista ja tuotteista. ja tytäryhtiöryhmä, jonka sopimus voisi kiinnostaa käyttäjää.

 • Tarjoa oikeudellista tukea heikommassa asemassa oleville ryhmille koulutukseen liittyvien toimien kautta, erityisten yrittäjyysohjelmien ja -hankkeiden herkistäminen, tietoisuus ja kehittäminen.

 • Hallinnoi verkkosivuston käyttäjiä ja tarvittaessa käyttäjäksi rekisteröitymisen aktivointia ja hallinnointia varatulla alueella Verkkosivustolta.

 • Tarjoa Verkkosivustolla olevia palveluita ja/tai anna pyydetyt tiedot joko verkon kautta, sähköpostitse tai puhelimella. Puhelut voidaan nauhoittaa palvelun laadun takaamiseksi. The sähköpostit voivat ilmoittaa vahvistuksen vastaanottamisesta ja lukemisesta.

 • Hallinnoi EL PADRINO INVERSIONES, S.L.:n välistä sopimus- tai kaupallista suhdetta. ja käyttäjät ja/tai asiakkaat.

 •  Hallitse EL PADRINO INVERSIONESin omien sopimusvelvoitteiden noudattamista, S.L.

 • Ylläpidä ja ylläpitää yhtä asiakasrekisteriä EL PADRINO INVERSIONES, S.L. Groupin yhtiöistä myynninedistämisjärjestelmä EL PADRINO INVERSIONES, S.L.

 • Tarjoa Käyttäjälle tuotteita ja palveluita tai personoitua sisältöä hankkimalla profiileja ja tehtäviä segmentointi tai CRM, laajentamalla ja parantamalla niitä, joita asiakkaalla on tällä hetkellä.

 • Niissä tapauksissa, joissa käyttäjä nimenomaisesti antaa suostumuksensa, lähettää mainoksia ja kaupallisia tietoja, eri tavoin (sähköpostit, tekstiviestit, ostokuitti...), noin EL PADRINO INVERSIONES, S.L. EL PAD -konsernin yksikötRINO INVESTMENTS, S.L. tai kolmansille osapuolille (aina itse EL PADRINON kautta INVERSIONES, S.L., heidän kanssaan tekemiensä yhteistyösopimusten seurauksena) toiminnastaan, tuotteita, palveluita, tarjouksia, kilpailuja, erikoistarjouksia sekä monenlaista dokumentaatiota, joka saattaa olla mahdollista olla kiinnostava tai hyödyllinen Käyttäjälle ja/tai Asiakkaalle liikenteen, vapaa-ajan, matkailun, kulttuurin, korttien ja maksuvälineitä, autoja, vakuutuksia, rahoitusta, lahjoja tai tekniikkaa. 

 

Samoin jokaisessa prosessissa, jossa käyttäjä antaa henkilötietonsa, hänelle ilmoitetaan niiden pakollisuudesta tai valinnaisesta luonteesta. sen valmistumisesta ja niiden toimittamatta jättämisen seurauksista.

 

3.INFTIETOJA LÄHETTÄMISTÄ VARTEN TIETOJEN KÄSITTELYstä VIESTINTÄ

 

EL PADRINO käsittelee tiedotus- ja/tai myynninedistämisviestinnässä käytetyt tai toimitetut tiedot INVESTOINNIT, S.L. tarkoituksiin, jotka koostuvat informatiivisen sähköisen viestinnän lähettämisestä EL PADRINO:n palvelut, aktiviteetit, julkaisut, juhlat, onnittelut ja sosiaaliset ja ammatilliset tapahtumat INVESTOINNIT, S.L. tai kolmansille osapuolille yritysverkostosta EL PADRINO INVERSIONES, S.L. alan konsultointi- ja vakuutuspalvelut, jotka saattaa kiinnostaa käyttäjää ja/tai asiakasta; toteutettujen markkinointikampanjoiden seuranta ja optimointi tätä tarkoitusta varten tarkoitettujen teknologioiden avulla.

Suostumus mainittujen viestien lähettämiseen voidaan peruuttaa milloin tahansa jokaisessa Tätä tarkoitusta varten käyttöönotetun mekanismin kautta vastaanotettu viestintä.

Tietojen säilyttämiskriteeri perustuu sinun kohtelun vastaiseen ilmenemiseen. Joka tapauksessa Voit käyttää oikeuksiasi pääsyyn, oikaisuun, poistamiseen, hoitosi rajoittamiseen, vastustamiseen, siirrettävyyteen ja ei olla automaattisten yksittäisten päätösten kohteena sähköpostitse osoitteeseen gestionelpadrino@gmail.com ja liitteenä valokopio henkilötodistuksesta tai vastaavasta asiakirjasta.

 

4. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN HENKILÖTIEDOT

 

Siinä tapauksessa, että henkilötiedot, jotka on antanut muu henkilö kuin käyttäjä tai tietojen omistaja, joka toimii Jälkimmäisen edustaja, mainittu edustaja takaa, että hän on ilmoittanut toimittamiensa tietojen omistajalle tästä käytännöstä Tietosuoja ja on saanut luvan toimittaa tietosi EL PADRINO INVERSIONES, S.L. tarkoituksiin merkitty. Se takaa myös, että annetut tiedot ovat tarkkoja ja ajan tasalla, ja on vastuussa kaikista vahingoista tai välitöntä tai välillistä vahinkoa, joka voi aiheutua mainitun velvoitteen rikkomisen seurauksena.

5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Annettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin sopimussuhde säilyy, sinun asianomainen osapuoli poistaa ne, eikä niitä pidä poistaa, koska ne ovat välttämättömiä laillisen velvoitteen noudattamiseksi vaatimusten muotoilu, toteuttaminen ja puolustaminen tai kun sen säilyttäminen on tarpeen minkä tahansa etu, alennus tai myynninedistämisetu asiakkaalle.

Jos käyttäjä antaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn tai käyttää peruutus- tai poistamisoikeuttaan, Henkilötietosi pidetään lukittuina oikeuslaitoksen käytettävissä vahvistettujen ajanjaksojen ajan laillisesti hoitaa mahdolliset velvollisuudet, jotka johtuvat saman kohtelusta.

 

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN LAISUUS

THE GODFather INVESTMENTS, S.L. on oikeutettu käsittelemään henkilötietoja että:

 • Käyttäjä ja/tai Asiakas ovat antaneet nimenomaisen suostumuksensa tämän kohdan 2 mukaisiin tarkoituksiin Käytäntö, joka edellyttää etnisen tai rodun alkuperän, mielipiteiden paljastavien Käyttäjä- ja/tai Asiakastietojen käsittelyä poliittiset, uskonnolliset tai filosofiset vakaumukset, ammattiliittojen jäsenyys, geneettiset tiedot, biometriset tiedot, joiden tarkoituksena on tunnistaa luonnolliselle henkilölle yksiselitteisesti terveyteen, rikoksiin tai elämään tai suuntautumiseen liittyviä tietoja seksuaalinen.

 •  Käyttäjä ja/tai Asiakas on luovuttanut henkilötietonsa sopimussuhteen tai sopimusta edeltävän suhteen puitteissa kiinnittää huomiota tieto- ja/tai neuvontapyyntöösi laki-, terveys- ja vakuutusavun alalla.

 •  Käyttäjä ja/tai Asiakas ovat antaneet tietoisen suostumuksensa asiaan liittyvien kaupallisten viestien lähettämiseen EL PADRINO INVERSIONES, S.L. tuotteiden ja/tai palvelujen kanssa. jotka voivat kiinnostaa käyttäjää ja/tai asiakasta Selaustottumuksista evästekäytännön mukaisesti raportoivien valvontajärjestelmien asentaminen tai lähettää tarvittavat tiedot yhteydenottolomakkeiden kautta.

On olemassa lakisääteisiä velvoitteita, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä tarjottujen palvelujen mukaisesti. Oikeusperusta EL PADRINO INVERSIONESin käyttäjien ja/tai asiakkaiden henkilötietojen käsittelylle, S.L., asuu 27. huhtikuuta annetun asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan a), b) ja c) kirjaimissa.

 

7.VASTAANOTTAJIEN LUOKAT

 

EL PADRINO INVERSIONES, S.L. käyttäjien ja/tai asiakkaiden henkilötiedot. voidaan ilmoittaa seuraaville sidosryhmäluokat:

 • Toimistot, joiden kanssa konserniyhtiöt EL PADRINO INVERSIONES, S.L. tehdä yhteistyösopimuksia mahdollistaa sopimuksen täytäntöönpanon ja asianmukaisen täytäntöönpanon.

 •  Vakuutusyhtiöt, joiden kanssa konserniyhtiöt EL PADRINO INVERSIONES, S.L. on sopimuksia Yhteistyötä vakuutussopimuksen toteuttamisen ja asianmukaisen toteuttamisen mahdollistamiseksi.

 • EL PADRINO INVERSIONES, S.L.

 •  Tietokonepalvelujen tarjoajat, mukaan lukien "pilvipalvelut".

 • Hallinnoille ja julkisille järjestöille suoraan KUMMISÄLTÄ vaadittavien velvoitteiden täyttämiseksi INVESTOINNIT, S.L. ja/tai kun vastaava laillinen valtuutus on olemassa.

 

8. KANSAINVÄLISET SIIRROT

Tällä hetkellä EL PADRINO INVERSIONES, S.L. ei suorita kansainvälisiä tiedonsiirtoja.

 

9. ASIANOMAISTEN OIKEUDET

 

Käyttäjä ja/tai Asiakas voivat harjoitella ennen EL PADRINO INVERSIONES, S.L. pääsy-, oikaisu-, poisto-, sen käsittelyn rajoittaminen, vastustus, siirrettävyys ja vastustaa automaattisia yksittäisiä päätöksiä. He voivat myös peruuttaa suostumuksesi siinä tapauksessa, että se on annettu tiettyä tarkoitusta varten, jotta voimme muokata mieltymykset aina.

Käyttäjä ja/tai Asiakas voivat käyttää mitä tahansa edellisessä kappaleessa ilmoitettuja oikeuksia lähettämällä sähköpostin sähköposti, jossa ilmoitetaan harjoittelemastasi oikeudesta, osoite EL PADRINO INVERSIONES, S.L. osoite: gestionelpadrino@gmail.com tai lähettämällä allekirjoitettu kirje osoitteeseen EL PADRINO INVERSIONES, S.L.,Avenida Cristóbal Colón 14, 38400, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife, liittämällä molemmissa tapauksissa kopion DNI:stä,N.I.E tai passi ja asiakirjat, jotka tarvittaessa tukevat pyyntöä.

Käyttäjälle ja/tai asiakkaalle kerrotaan, että he voivat esittää kaikenlaisia henkilötietojen suojaa koskevia vaatimuksia Espanjan tietosuojavirastolle www.agpd.es, Espanjan valtion valvontaviranomaiselle.

 

10. PÄIVITTÄMINEN

Tämä käytäntö on päivitetty yhteisön tietosuojamääräysten vaatimusten mukaisesti Henkilökohtainen, yleinen tietosuoja-asetus (RGPD).

Samoin on raportoitu, että tätä käytäntöä voidaan muuttaa kaikkina aikoina voimassa oleva lainsäädäntö, oikeuden päätökset ja oikeuskäytännön muutokset sekä suorituskyvyn muutokset ja liiketoimintastrategia EL PADRINO INVERSIONES, S.L. ja sen tytäryhtiöt. Julkaisu ja käyttäjien pääsy suoritetaan tämän saman sivuston kautta, kun otetaan huomioon, että heidän kanssaan ennenmuutosta säätelevät säännöt, jotka on annettu silloin, kun verkkosivustoa käynnistettiin sen perustamista varten.

Kummisetäravintola-05.png
bottom of page